Tiến Linh “test” mông Công Phượng, Thành Chung quen tay đỡ tráp

Tiến Linh “test” mông Công Phượng, Thành Chung quen tay đỡ tráp

Trong quá trình di chuyển, thay vì khiêng gôn cùng cả đội, Tiến Linh đã có trò chơi khăm Công Phượng