MU nhận tin xấu trọng tài ở đại chiến với Man City

MU nhận tin xấu trọng tài ở đại chiến với Man City

Vua áo đen Michael Oliver đã được chỉ định làm trọng tài điều khiển derby thành Manchester, Man City