Barcelona chính thức xác nhận tham gia Super League châu Âu!Vào ngày 11/12, vẫn còn trang web dự đoán bóng trang web Atletico Atletico

Barcelona chính thức xác nhận tham gia Super League châu Âu!11/12 đạt được Atletico Madrid [Situs Prediksi Bola Terjitu]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 19 tháng 4: Barcelona chính thức được xác nhận tham gia Super League châu Âu! Theo cách này, 12 câu lạc bộ ban đầu chỉ còn lại Atletico Madrid