Quang Hải chưa có bến đỗ rõ ràng sau khi rời Hà Nội FC

Quang Hải chưa có bến đỗ rõ ràng sau khi rời Hà Nội FC

Theo người đại diện của Quang Hải, cập nhật đến ngày 21/3, tiền vệ sinh năm 1997 nhận khoảng 15 lời