đình trọng

Đình Trọng: “Tôi cần thêm thời gian để ăn ý trở lại với Duy Mạnh”【đình trọng】:Sau thời gian rất dài